• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ Axe Gang

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 14 Aug 2012 22:16

    บังคับไอ้หนุ่มขว้างขวานกำจัดเหล่ายากูซ่าภายในเมืองให้หมด วิธีเล่น - ปุ่มบนล่างซ้ายขวา หรือใช้ Mouse บังคับเคลื่อนที่ - WASD ขว้างขวาน - Spacebar ขว้างขวานรอบทิศทาง (มีจำกัด)


    Tags >>