• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ dogfight2

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 13 Aug 2012 13:04

    ภาคที่ 2 ของเกม dogfight ปรับแต่งกราฟิคให้ดีขึ้นและมีภารกิจย่อยภายในฉากด้วย วิธีเล่น - ปุ่มบนล่างซ้ายขวา เคลื่อนที่ - Spacebar ยิง - Shift/Ctrl ปล่อยระเบิด


    Tags >>