• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ pre-historiks

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 22 Jul 2012 14:03

    เมื่อผึ้งยักษ์นับร้อยบุกเข้ามาอาละวาด เป็นหน้าที่ของมนุษย์ยุคหินที่จะต้องปราบปรามให้สิ้นซาก วิธีเล่น - ใช ้Mouse ในการควบคุมทิศทาง - คลิก Mouse โจมตีโดยการขว้างขวานหิน


    Tags >>