• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ Drug War2

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 20 Mar 2012 13:11

    ฉากที่ 1 - Animation โดยมีตัวเลือกคำสั่งเป็นการดำเนินเรื่องลักษณะคล้ายเกม Advanture สมัยก่อนแต่มีการนำภาพเคลื่อนไหวเข้ามาร่วม ฉากที่ 2 - Puzzle โดยใช้ทักษะการสังเกตแยกตัวยาเสพติดออกจากกลุ่มภายในเวลาที่กำหนด ฉากที่ 3 - เกมยิงเป้าโดยใช้เม้าส์เคลื่อนเป้าหมายและกดยิงยาเสพติดด้วยคลิ๊กซ้าย


    Tags >>