• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ Joes Minor Adventure

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 5 Nov 2011 14:08

    ช่วยนายโจขี่รถเข็นตามล่าโจรเก็บเงิน ตามรางรถไฟ วิ่งไปให้ไกลที่สุด วิธีการเล่น : - ปุ่มบนล่าง เคลื่อนที่บนล่าง - ปุ่มซ้ายขวา เคลื่อนที่ไปเลนซ้ายขวา (จะต้องมีไม้เชื่อมต่อเลนด้วย) - ปุ่ม Spacebar กระโดดข้ามหิน และอุปสรรคต่างๆ - ปุ่ม A ใช้น้ำยา Ghost พลางตัวชนหิน และเปลี่ยนเลนได้ระยะหนึ่ง - ปุ่ม S อมตะระยะหนึ่ง - ปุ่ม D ทำเวลาให้ช้าลง


    Tags >>