• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ Noidzor

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 11 Jul 2011 17:33

    รูปแบบคล้ายๆเกมอากานอย แต่สนุกกว่ามาก ให้เราบังคับวัวกระทิง รับลูกบอลให้เด้งไปกระแทกบล๊อคให้หมด นอกจากนี้เรายังสามารถใช้สกิลพิเศษ อัพสเตตัส และอัพสกิลเมื่อผ่านแต่ละด่านได้อีกด้วย วิธีเล่น -ปุ่มซ้ายขวา เคลื่อนที่ -Z ใช้พลังลูกบอลกระจาย -X ใช้พลังลูกบอลพิฆาต


    Tags >>