• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ ET smash

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 6 Jul 2011 14:25

    บังคับหุ่นยนต์ ET ใหญ่ยักษ์ทำลายเมือง พร้อมกับทำลายรถถัง และเครื่องรบที่มาก่อกวนอีกด้วย วิธีเล่น - ปุ่มซ้ายขวา เคลื่อนที่ - เคลื่อนที่ลูกตุ้มยักษ์ด้วย Mouse


    Tags >>