• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ Garden Attacck

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 6 Jul 2011 00:05

    รดน้ำต้นกระบองเพชร ให้สูงขึ้นไปเจาะลูกโป่งที่ลอยอยู่ ถ้าน้ำหมดจะมีน้ำมาให้เติมเราต้องคอยหลบขี้ค้างคาวด้วย วิธีเล่น - ปุ่มซ้ายขวา เคลื่อนที่รถเข็น - คลิ๊กที่กระบองเพชร ปลูกกระบองเพชรให้ลอยขึ้น - เมื่อน้ำหมด สามารถซื้อน้ำเพิ่มได้ทางขวา


    Tags >>