• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ frog-rescue

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 29 Apr 2011 00:34

    ช่วยกบจากการถูกทำร้ายจากมอนสเตอร์ โดยโยนน้ำยาเปลี่ยนร่างมอนสเตอร์ให้กลายเป็นกบทั้งฉาก - ปุ่มบนล่างซ้ายขวา เคลื่อนที่ - Z โจมตีให้มึน - X โยนน้ำยาเปลี่ยนร่าง - เมื่อถูกจับให้รีบกดปุ่มซ้ายขวารัวๆ


    Tags >>