• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ We Are Legend

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 6 Mar 2011 18:41

    บังคับกับดักให้บอมบ์พวกซอมบี้ที่รุมเข้ามาให้ได้มากที่สุด qwert=เลือกกับดัก แล้วกดปุ่ม space=เพื่อบอมบ์พวกซอมบี้


    Tags >>