• Breaking News 
  •  
  •  
  • เกมส์ ป้องกันเมือง

    เกมส์นี้โดนใจขอไลค์หน่อย 25 Feb 2011 18:20

    เกมส์นี้เราจะต้องเลือกป้อมแบบต่างๆ ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษ ทั้งความแรงของการโจมตี ระยะทางการโจมตี ความว่องไวในการโจมตี ที่ต่างกัน ต้องเลือกป้อม และวางแผนดีๆ เพื่อป้องกันการจู่โจมของข้าศึก


    Tags >>